Translate

tirsdag 2. april 2013

Siden tidenes morgen..




Hva er det som fasinerer slik? Hva er det som gjør at jeg år etter år ligger ute og kaver i ei blautmyr?
Hva er det som får roen til og senke seg når jeg nærmer meg tiur leiken? Hva er det som gjør at jeg klapper den gamle krokfurua og føler ro? Er det kontrastene til dagens samfunn? Er det fraværet av kravet om måloppnåelse, fortjeneste og endring som krav? Er det behovet for demme opp for alt som går for fort? I tiurskogen er Ur spillet uendret, samme ritualer, samme plass,samme tidspunkt.
Det føles godt og vite at ikke alt er i endring, at noe får lovt og være som det alltid har vært.
Slik som på bildet så det også ut når olderfar "stillet innpå leiken" eller gjorde det? Olderfar hadde jo glimrende farge syn han.